تبلیغات
تحقیق و پروژه های روانشناسی - تحقیق بیماری سل و عارضه های بیماری سل

امروز:

تحقیق بیماری سل و عارضه های بیماری سل

تحقیق بیماری سل و عارضه های بیماری سل  شامل  72 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  بیماری سل و عارضه های بیماری سل  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

-بیماری سل:

مرض سل یا توبرکلوز (TB) یکی از بیماریهای مهلک در جهان است که عامل آن مایکوباکتریوم‌ها یا به طور دقیقتر مایکوباکتریومهای سلی است. در بیماری سل معمولا ششها مورد حمله قرار می‌گیرد، این نوع سل را تی بی ریوی نیز گویند ولی از سایر اعضای درگیر در سل می‌توان سیستم عصبی مرکزی، غدد لنفاوی و گردش خون، دستگاه تناسلی وادراری، دستگاه گوارش و معده، استخوان‌ها و مفاصل و پوست رانام برد. سایر مایکوباکتریومها مانند بووی، افریکنم، میکرتی و کانتی نیز باعث بیماری می‌شوند ولی نادر هستند. از انواع نشانه‌های سل می‌توان به سرفه مزمن همراه با خلط سینه اغشته به خون، تب، تعریق شبانگاهی و کاهش وزن اشاره کرد. سل را می‌توان با رادیوگرافی قفسه سینه، تست پوست و خون و بررسی میکروسکوبی وکشت میکروبی خلط و مایعات بدن درازمایشگاه تشخیص داد. درمان سل مشکل است وبه دوره‌های طولانی و استفاده از انتی بیوتیک‌های متفاوت نیاز دارد همچنین باید رفتار وتماس افراد کنترل شود. گونه های مقاوم به آنتی بیوتیک مایکوباکتریوم در سالهای اخیر درمان سل را با مشکل روبه رو کرده است.

پیشگیری از الوده شدن به سل وکنترل تماسهای افراد وهمچنین واکسیناسیون توسط واکسن ب ث ژ بهترین شیوه مبارزه با سل است. باکتری‌های سل می‌توانند توسط عطسه وسرفه ویا تف کردن افراد آلوده به سل در محیط پخش شوند. در حال حاضر حدود یک سوم جمعیت جهان به باکتری‌های سل نوع ضعیف آلوده‌اند وسرعت آلوده شدن افراد درحال حاضر یک نفر در هر ثانیه‌است هرچند بسیاری از این عفونت‌ها به صورت نهانی هستند. حدود یک دهم این عفونت‌ها نهایتا به سل آشکار تبدیل می‌شوند واگر بدون معالجه رها شوند بیش از نیمی از آنها به مرگ منجر می‌شود. عزیزی، فریدون (۱۳۷۹) در سال ۲۰۰۴ حدود ۱۴٫۶ ملیون نفردر جهان از بیماری نوع شدید سل رنج می‌برند وحدود ۸٫۹ ملیون نفردر جهان مستعد نوع شدید سل هستند وحدود۱٫۶ ملیون نفر نیز بر اثر سل مردند. بیشتر این آمار مربوط به کشورهای جهان سوم است اما این آمار حتی در کشورهای پیشرفته نیز رشد داشته دلیل این امر می‌تواند کم کاری در زمینه واکسیناسیون و یا گسترش بیماری ایدز ‌باشد. حدود ۸۰٪ افراد سلی در آسیا و آفریقا هستند ودرآمریکا حدود ۵ تا ۱۰ درصد به آزمایش سل جواب مثبت داده‌اند. در آمریکا۲۵۰۰۰ نفر مستعد سل وجود دارد وحدود ۴۰٪ سل در آمریکا به دلیل مهاجرت افراد آسیایی و آفریقایی رخ می‌دهد.

با شروع عملیات ریشه کنی سل گاوی در ایران از سال ۱۳۳۷ به تدریج موارد سل گاوی کاهش یافته به طوریکه با استفاده از تست توبرکولین و کشتار گاوهای آلوده، آلودگی سل گاوی در کشور ازحدود ۵% در سال۱۳۵۱ به ۱۲/۰ در صد در سال ۱۳۸۳ رسید. بدین ترتیب با کنترل بهداشتی دامداری‌ها و کشتارگاه‌ها موارد سل گاوی کاهش یافت و با پاستوریزاسیون و جوشاندن شیر، بیماری ناشی از سل گاوی در انسان به تدریج رو به نقصان گذاشت.

۱-۲-مایکوباکتریوم ها:

مایکوباکتریومها، ارگانیسم های میله ای شکل، نازک وبدون تحرک متعلق به خانواده مایکوباکتریاسهورده اکتینومیستالها وکلاس اکتینومیسه میباشند. موًید و همکاران[۱] (۲۰۱۲) نام مایکوباکتریوم به معنی باکتری قارچی است که به خصوصیت قارچ مانند باسیل سل اشاره دارد. لمیشنکو و همکاران[۲](۲۰۰۸) در حال حاضر تا ژانویه سال ۲۰۱۰ تعداد ۱۵۸ گونه مختلف در جنس مایکوباکتریوم شناسایی شده است. آسیمو و مد[۳](۲۰۰۸) این گونه ها طیف وسیعی ازعفونتهای موضعی تا بیماریهای منتشر را در انسان و حیوانات ایجاد میکنند. اگرچه بعضی از گونه ها فقط درانسان عفونت ایجاد می کنند ولی سایرگونه ها ازحیوانات گوناگونی جدا شده است. همچنین گونه های زیادی درآب وخاک یافت میشوند. از بسیاری جهات، مایکوباکتریومها را براساس تفاوتهای بنیادی دراپیدمیولوژی وبیماری، به دوگروه اصلی زیرتقسیم می شوند.:

۱کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس شامل (مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، مایکوباکتریوم آفریکانوم، مایکوباکتریوم بویس BCG، مایکوباکتریوم بویس، مایکوباکتریوم پینیپدی، مایکوباکتریوم کاپره، مایکوباکتریوم میکروتی، مایکوباکتریوم کانتی) که کند رشد وکلنی آنها فاقد پیگمان می باشند.

۲- مایکوباکتریومهای غیرتوبرکلوزیس(NTM)

۱-۲-۱-نامگذاری

جنس مایکوباکتریوم یکی ازقدیمیترین جنسهایی است که مورد تعریف قرارگرفته است. نام ژنریک مایکوباکتریوم برای اولین بار به گروهی از ارگانیسم ها که برروی محیط های مایع به صورت لایه ای نازک شبیه کپک  میروئیدند، اطلاق میگردید. لمیشنکو و همکاران (۲۰۰۸) درشروع قرن اخیرخصوصیاتی را که برای مایکوباکتریهاتعریف میکردند شامل نداشتن حرکت، مورفولوژی باسیلی شکل کمی خمیده ومیله ای شکل وخصوصیت مقاومت به اسید و الکل متعاقب رنگ آمیزی با فوشین فنی که (رنگ آمیزی ذیل نلسون) بود. راستوجی و همکاران[۴] (۲۰۰۱) در راسته اکتینومایستالز، مایکوباکتریوم متعلق به جنس مایکوباکتریوم بوده که تنها جنس خانواده مایکوباکتریاسه میباشد. مایکوباکتریاها، به عنوان اکتینومیستهای هوازی، مقاوم دربرابراسید والکل، میله ای شکل وگاهاً با توانائی ایجاد شاخه بدون ایجاد هیفه هوائی، تعریف میشوند. این باکتریها غیرمتحرک وبدون هاگ بوده و دردیواره سلولی دارای آرابینوز، گالاکتوز و مزودی آمینو پیمیلیک می باشند و نسبت درصد بازهای گوانین و سیتوزین، دراسید هسته ای شان(DNA) درحدود ۶۲ تا ۷۰ مول درصد می باشد(بجزمایکوباکتریوم لپره که درصد بازهای GC آن ۵۸ %است). مایکولیک اسیدشان دارای وزن مولکولی بالا(۶۰تا۹۰کربن) بدون ترکیبات با بیش از دو پیوند دوگانه غیراشباع می باشد(گوترزو همکاران[۵]، ۱۹۹۵).

از قدیم این ارگانیسم ها را فاقد کپسول قلمداد میکردند لیکن درحال حاضر مایکوباکتریها را همراه با ساختمان کپسولی شکلی می شناسند(۹۶). این ارگانیسم ها را به طور اولیه به عنوان هوازی های اجباری قلمداد مینمودند، ولی برخی از گونه ها وسویه ها، میکروائروفیلیک بوده و به صورت نوارباریکی در زیر سطح محیط های نیمه جامد رشد می نمایند. اکتینومیست ها از نقطه نظر خصوصیات اکولوژیکی ومورفولوژیکی شامل میکروارگانیسم های متفاوتی می باشند. دور و همکاران[۶] (۲۰۰۰) تمامی مایکوباکتریها و میکروارگانیسم های وابسته مثل اعضای (کورینه باکتریوم، مایکوباکتریوم ونوکاردیا و گروهی که شامل جنس های رودوکوکوس، گوردونه و تسوکامورلا می باشد) براساس توانائی تولید مایکولیک اسید دارای وزن مولکولی بالای اسید چربβ هیدروکسی با زنجیره بلند جانبیα متمایز می شوند. دور و همکاران (۲۰۰۰) اعضای گروه کورینه باکتریوم، مایکوباکتریوم و نوکاردیا[CMN]  تنها میکرارگانیسم هایی هستند که قادر به سنتز مایکولیک اسیدمی باشند. دور و همکاران (۲۰۰۰)

۱-۲-۲-طبقه بندی مایکوباکتریوم ها:

در گذشته نامگذاری عفونتهای مایکوباکتریایی، بدون در نظر گرفتن نوع ارگانیسم به مایکوباکتریهای سلی و مایکوباکتریهای غیرسلی(همچنین عبارت مایکوباکتری های آتیپیک یا مایکوباکتری های مجزا از گروه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس) محدود می‌شد. اولین تقسیم‌بندی شامل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل سل انسانی، مایکوباکتریوم بویس مسئول سل گاوی، مایکوباکتریوم آفریکانوم[۱] مسبب سل انسان و اساسا محدود به آفریقا، مایکوباکتریوم میکروتی[۲] پاتوژن جوندگان کوچک و سویه واکسینال مایکوباکتریوم ب.ث.ژ. بود. با ظهور تکنولوژی تعیین توالی اسیدهای نوکلئیک و ژنوتایپینگ این امکان به وجود آمده است که ارتباط بهتری در توصیف مجدد ژنوتایپینگ وفنوتایپینگ موجود، فراهم شود. این موضوع در تشخیص گونه های جدید هم موثر بوده است. نامگذاری باکتریها به وسیله کد بین المللی صورت گرفته ونام صحیح مربوط به طبقه باکتری بر اساس درج باکتری در منابع معتبر علمی که دارای نشر طولانی و اعتبار قانونی در مجامع علمی هستند صورت میگیرد. از اوایل ژانویه۱۹۸۰ نام باکتری های قبلی بر اساس لیست تائید شده نامگذاری باکتری انجام گرفت وهر باکتری که نام آن در لیست موجود نبود در نامگذاری قرار نمی گرفت. براساس علائم کلینیکی مهم، مایکوباکتریوم ها به۳ گروه اصلی طبقه بندی میشوند:

شدیداً پاتوژن، ازجمله پاتوژنهای انسانی شامل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم لپره و پاتوژنهای حیوانی شامل مایکوباکتریوم بویس، که قادرند به بافت های طبیعی حمله و بیماری فعال و پیشرونده ایجاد کنند.

پاتوژنهای فرصت طلب یا) پاتوژنهای بالقوه ( شامل مایکوباکتریوم سیمیه[۳]،مایکوباکتریوم آویوم[۴] ومایکوباکتریوم گزنوپی که به طور طبیعی و آزادانه در محیط زندگی می کنند و بصورت فرصت طلب باعث بیماری در انسان و حیوانات می شوند.

ندرتاً پاتوژن شامل ساپروفیت هایی مانند مایکوباکتریوم فله ای[۵]و مایکوباکتریوم اسم گماتیس[۶]در میان مایکوباکتریوم ها عبارت[۷] (MAIS)قبلا به گروهی از مایکوباکتریوم های کند رشد که شامل کمپلکس مایکوباکتریوم آویوم، مایکوباکتریوم اینتراسلولار[۸]، مایکوباکتریوم اسکوروفولاسئوم[۹]می باشد، اطلاق می شد که از نظر خصوصیات ظاهری به هم شبیه و در برخی مواقع تفریق آنها از یکدیگر مشکل بود. راستوجی (۱۹۹۲) امروزه واژه MAIS کاربرد چندانی ندارد به طوری که با استفاده از تکنیک هائی مانند هیبریدیزاسیون اسید هسته ای[۱۰]، آنالیز آنتی ژنی وتوانایی ارگانیسم در هیدرولیز اوره، مایکوباکتریوم اسکوروفولاسئوم به راحتی از مایکوباکتریوم آویوم و مایکوباکتریوم اینتراسلولار قابل تفکیک است. واژه دیگری که بسیار کاربرد دارد، کمپلکس مایکوباکتریوم آویوم(MAC) است که در برگیرنده دوگونه مایکوباکتریوم آویوم و مایکوباکتریوم اینتراسلولار می باشد که قبلا از سه تحت گونه مجزا به نامهای مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه آویوم، مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس و مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه سیلواتیکم تشکیل می شد( آرونی تانگ وان و همکاران[۱۱]، ۲۰۱۰).


نوشته شده در : سه شنبه 7 شهریور 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: تحقیق بیماری سل و عارضه های بیماری سل ، دانلود تحقیق بیماری سل و عارضه های بیماری سل ، پیشینه تحقیق بیماری سل و عارضه های بیماری سل ، تحقیق در مورد بیماری سل و عارضه های بیماری سل ، مقاله بیماری سل و عارضه های بیماری سل ، مقاله در مورد بیماری سل و عارضه های بیماری سل ،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.